Doresc angajare part time/full time in Ploiesti

Adăugat de GrigorescuIrinel

0 comentarii

Listat în Diverse

  • Ploiești, România
  • 0749277313
Contactați Autor Listare

Contactați Autor Listare

Pentru a cere informații despre listare, completați formularul de mai jos pentru a trimite un mesaj proprietarului.


aa

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume GRIGORESCU, Irina
Adresă(e) Ploiesti, jud.Prahova,cod postal 100397
Romania
Telefon(oane) Mobil: 0749277313
Fax(uri) –
E-mail(uri) irinel.grigorescu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Varsta 26 ani

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Profesor, Relatii publice si comunicare

Experienţa profesională

Perioada Din septembrie 2009 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Scoala Postliceala Sanitara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant particular

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite

2002-2006

Competente lingvistice de nivel mediu / Atestat de competente profesionale

Liceul teoretic „Nichita Stanescu”- Ploiesti
Filiera: Teoretica
Specializarea : Stiinte Sociale –intensiv engleza
Competenta lingvistice de nivel mediu

Perioada

2006-2009
Calificarea / diploma obţinută Specialist in relatii publice
profil: Stiinte ale Comunicarii
specializarea: Comunicare si relatii publice

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Competente specifice:
• Competente de comunicator: foarte buna stapânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal si nonverbal în comunicare,
• Competente în elaborarea si gestionarea de campanii de relatii publice,
• Competente în elaborarea si gestionarea de strategii publicitare,
• Competente în aplicarea metodelor si tehnicilor de cercetare sociologica în domeniul relatiilor publice si publicitatii,
• Competente în implementarea si dezvoltarea sistemelor de comunicare organizationala în plan intern si extern,
• Competente de mediator, pentru managementul crizelor si conflictelor
• Competente în comunicarea interpersonala, inter-institutionala, interculturala si internationala.
Competente generale :
• capacitate de analiza si sinteza,
• capacitate de a empatiza cu mediul social,
• abilitatea de a percepe corect si de a exploata eficient tendintele sociale, politice si economice de imagine si continut
• capacitate de asimilare critica, prelucrare si exploatare a informatiei teoretice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea Ecologica Bucuresti- Facultatea de Stiintele Comunicarii
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Nivel de instruire: 4 (studii superioare)
Corespondenta ISCO88 (COM): 244
(International Standard Classification of Occupations – in varianta 88 (COM) din Uniunea Europeana.)
180 credite de studiu transferabile (ECTS)
Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe personale 24.11.2009-05.02.2010

Formator, cod COR 241205

Competente profesionale dobandite:
– Pregatirea formarii
– Realizarea activitatilor de formare
– Evaluarea participantilor la formare
– Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
– Marketing-ul formarii
– Proiectarea programelor de formare
– Organizarea programelor si a stagiilor de formare
– Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare

Asociatia pentru Consiliere Calificare Recalificare Ploiesti Sud

Tipul de program de formare profesionala – Perfectionare

2009-2012

Domeniul: Limba si Literatura
Specializarea: Limba şi Literatura Romana-Limba şi Literatura Engleza – 180 credite de studiu transferabile (ECTS)

Universitatea Petrol-Gaze-Ploiesti
Facultatea de Litere şi Stiinte

Nivel de instruire: 4 (studii superioare)
Corespondenta ISCO88 (COM): 244
(International Standard Classification of Occupations – in varianta 88 (COM) din Uniunea Europeana.)

2009-2012

Master – 120 credite de studiu transferabile (ECTS)
Domeniul: Stiinte Administrative
Programul de studii: Administratie publica şi integrare Europeana
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Limba(i) maternă(e) Competente profesionale dobandite:
1. Capacitatea de a analiza şi de a sintetiza conceptele teoretice in domeniul juridic şi administrativ;
2. Capacitatea de a organiza şi de a planifica un serviciu public;
3. Insusirea conceptelor din domeniul dreptului administrativ, constitutional, financiar etc.;
4. Capacitatea de a lua decizii in cadrul unui serviciu public;
5. Abilitatea de a lucra in echipa, in cadrul unui serviciu public;
6. Capacitatea de a lucra in echipa formata din persoane apartinand unor autoritati şi servicii publice diferite;
7. Capacitatea de a colabora cu specialisti din celelalte domenii;
8. Abilitatea de a intelege diversitatea şi multiculturalitatea in noul context european;
9. Capacitatea de a-şi insusi valori deontologice;
10. Abilitatea de a pune in practica cunostintele teoretice;
11. Capacitatea de a cerceta fenomenul administrativ;
12. Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula;
13. Preocupare pentru obtinerea calitatii in serviciul public respectiv;
14. Capacitatea de a intelege fenomenul administrativ din alte sisteme de drept.

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Facultatea de Litere şi Stiinte

Ciclul II- Studii universitare de masterat

2009-2012

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Nivel I- 40 credite

2012-2013
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Nivel II- 60 credite

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Înţelegere Vorbire Scriere
Autoevaluare Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleza C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator
experimentat
Limba franceza A2 Utilizator
elementar B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, cand am participat la activitătile presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultatii
Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienta bună a managementului de proiect și al echipei

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului O buna stapanire a programelor: Word, PowerPoint, Excel, Access

Competenţe şi aptitudini artistice Design de bijuterii

Alte competenţe şi aptitudini
Hobby: – Comunicare multimedia, publicitate, aplicatii Web;
Crearea si gestionarea imaginii organizatiilor
Calatoriile, filmele si cartile

Permis(e) de conducere Nu

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere

Anexe 1. copie diplomă de licentă
2. copie carte de muncă
3. copie atestat de competente profesionale

Adaugă Comentariu

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adăuga un comentariu.

Sari la bara de unelte