Doresc angajare part time in Ploiesti

Adăugat de GrigorescuIrinel

0 comentarii

Listat în Diverse

  • Ploiești, România
  • 0749277313
Contactați Autor Listare

Contactați Autor Listare

Pentru a cere informații despre listare, completați formularul de mai jos pentru a trimite un mesaj proprietarului.


Etichete:

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Varsta
Sex
Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

GRIGORESCU CRISTINA
Ploiesti, jud.Prahova,cod postal 100397

0749277313
gcristina94@yahoo.com
Romana
51 ani
Feminin
Conform CV

– 1985 – I.M.Mija jud. Dambovita – subinginer in cadrul Atelierului de Proiectare, Tehnologie si S.D.V.
– 1986 – 1996 – S.C. UPETROM S.A. Ploiesti – subinginer in cadrul Atelierului de Proiectare, Adaptare si Diversificare Utilaj Petrolier
– 1997 – 1998 – functionar economic la o firma particulara (consiliere economica, contabilitate primara si casier)
– 1999 – 2001 – Tehnoredactari de proiecte, lucrari de diploma, meditatii la matematica.
– 2001 – pana in prezent – Secretar, casier si asistent medical de farmacie in invatamant particular, unde, in mod efectiv, mai raspund de urmatoarele domenii: managementul resurselor umane (prospectare, selectare, recrutare, negociere, incheierea contractelor individuale de munca si inregistrarea lor la I.T.M. Prahova, evaluare, motivare, sanctionare, probleme de comunicare etc.), preluarea, interpretarea si implementarea legislatiei din domeniul invatamantului, din domeniul muncii, administrarea patrimoniului scolii (mobilier, informatica, biblioteca etc.) si rezolvarea rapida a problemelor care apar, relatia cu institutiile statului, cu bancile, cu societatile cu care colaboram pe diferite probleme, crearea si actualizarea permanenta a bazei de date informatizate a scolii, aprovizionarea pentru buna desfasurare a activitatii cu rechizite, materiale didactice, consumabile; predau cursuri la specializarea „asistenti medicali de farmacie” – anul I, II si III; inspector protectia muncii si cadru tehnic PSI, inspector resurse umane.
– din 2009 sunt profesor titular la catedra de forme farmaceutice

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Competenţe profesionale dobândite/ discipline de studiu

Numele si tipul institutiei de invatamant

Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Competenţe profesionale dobândite/ discipline de studiu

Numele si tipul institutiei de invatamant
Perioada

Calificarea/ diploma obtinuta

Competenţe profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de invatamant

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Limba engleza

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

1981- 1984

Subinginer in profilul petrol, specializarea forajul sondelor si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze

Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti, Facultatea de Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor,

06.03.2001-06.04.2001
Operator calculator
Competente specific operator calculator:
Ms-Dos, Windows, Word, Excel, Access, Power Point
International Computer School

08.09.2003-21.10.2003
Curs de perfectionare profesionala in domeniul relatiilor de munca
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale- Inspectia Muncii

2004-2006

Asistent de farmacie

– Manipularea si depozitarea produselor farmaceutice si a materialelor necesare
– Efectuarea operatiilor farmaceutice
– Prepararea produselor farmaceutice
– Distribuirea produselor farmaceutice
– Intocmirea documentatiei de farmacie
– Asigurarea stocului necesar in farmacie
– Administrarea circuitului condicilor de prescriptii medicale
– Asigurarea si respectarea conditiilor igienico-sanitare
– Inregistrarea informatizata a documentelor de gestiune
-Comunicarea interactiva la locul de munca
– Efectuarea muncii in echipa
– Aplicarea legislatiei farmaceutice in vigoare
– Utilizarea aparaturii si instrumentarului medical din farmacie in procese tehnologice
– Dezvoltarea profesionala continua
– Aplicarea normelor de protectia muncii si a normelor de paza si stingere a incendiilor

Scoala Postliceala Sanitara „Sf. Vasile cel Mare”- Ploiesti

2006-2007

Atestat de pregatire psihopedagogica si metodica

– Pedagogie scolara
– Psihologie generala, elemente de psihologie a varstelor si psihologia invatarii
– Metodica predarii specialitatii

Liceul Pedagogic Ploiesti

12.02.2007-02.03.2007

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor COR 516106

– Comunicarea interactiva la locul de munca
– Lucrul in echipa
– Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor
– Dezvoltarea profesionala
– Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor
– Elaborarea documentatiilor specifice activitatii
– Instruirea personalului pe prevenire si stingerea incendiilor
– Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor
– Coordonarea activitatii de preventie in cazuri de necesitate
– Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

SC HSEQ CONSULTING SRL

05.03.2007-03.04.2007

Inspector protectia muncii COR 241204

– Comunicarea interactiva la locul de munca
– Lucrul in echipa
– Planificarea activitatii proprii
– Dezvoltarea profesionala
– Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca
– Asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca
– Instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca
– Asigurarea echipamentului individual de protectie/ lucru
– Prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului
– Investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor
– Monitorizarea activitatii de securitate si sanatate in munca
– Coordoonarea activitatilor de interventie in cazuri de necesitate si prim ajutor

SC HSEQ CONSULTING SRL

18.04.2008-19.08.2008

Inspector resurse umane COR 342304

– Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
– Organizarea recrutarii si selectiei personalului
– Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului
– Intocmirea dosarului de pensionare
– Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la buget
– Lucru in echipa
– Oferirea informatiilor privind probleme de personal
– Planificarea activitatiilor proprii
– Administrarea bazei de date

SC PROFESSIONAL FORMLINE SRL

24.11.2009-05.02.2010

Formator, cod COR 241205

Competente profesionale dobandite:
– Pregatirea formarii
– Realizarea activitatilor de formare
– Evaluarea participantilor la formare
– Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
– Marketing-ul formarii
– Proiectarea programelor de formare
– Organizarea programelor si a stagiilor de formare
– Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare
Asociatia pentru Consiliere Calificare Recalificare Ploiesti Sud

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator
elementar

Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă

Experienta bună a managementului de proiect și al echipei

O buna stapanire a programelor: Word, PowerPoint, Excel, Access

Hobby: – Comunicare multimedia, publicitate;
Crearea si gestionarea imaginii organizatiilor
Calatoriile, filmele si cartile

Nu

Referintele pot fi furnizate la cerere

Adaugă Comentariu

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adăuga un comentariu.

Sari la bara de unelte